Array
  • CÁC MÓN GÀ

  • Lẩu Gà

Chân gà rang muối
Chân gà rang muối
  • L79,000
Chân gà chiên mắm
Chân gà chiên mắm
  • L79,000
Cánh gà chiên mắm
Cánh gà chiên mắm
  • L99,000
Sụn gà rang muối
Sụn gà rang muối
  • L99,000
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Lên đầu trang